Điều 285. Viện kiểm sát rút quyết định truy tố

 

 

Khi xét thấy có một trong các căn cứ quy định tại Điều 157 của Bộ luật này hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự thì Viện kiểm sát rút quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa và đề nghị Tòa án đình chỉ vụ án.

 

Điều 157. Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự

 

Không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong các căn cứ sau:

 

1. Không có sự việc phạm tội;

 

2. Hành vi không cấu thành tội phạm;

 

3. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự;

 

4. Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật;

 

5. Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;

 

6. Tội phạm đã được đại xá;

 

7. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác;

 

8. Tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố.

* * * * * * * *

Đăng bởi: Luật sư Nguyễn Thị Thoa

Nguồn: Bộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13 thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực ngày 01/07/2016