Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự Tội vu khống được quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người đang thi hành công vụ;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Vì động cơ đê hèn;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Người phạm tội có hành vi vu khống (bịa đặt, loan truyền) xâm phạm đến nhân phẩm và danh dự, đến quyền và lợi ích của người khác.

Tự người phạm tội thêu dệt (bịa đặt) nên những sự việc không có thật.

Người phạm tội đưa thông tin (loan truyền) từ người này đến người khác dưới mọi hình thức.

Bịa đặt, loan truyền trong tội vu khốngbịa đặt những điều xấu xa về mặt đạo đức hay những vấn đề có tính riêng tư mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, gây thiệt hại đến quyền lợi của người khác. Hoặc bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Việc bịa đặt, loan truyền có thể thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào như viết, vẽ, tranh ảnh, loa truyền thanh, Đơn tố giác sai sự thật, … có thể thông qua mạng Internet (sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội).

Tội vu khống hoàn thành từ thời điểm loan truyền cho người khác biết những điều bịa đặt hoặc có Đơn hay trực tiếp vu khống bằng lời nói và tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền.

Lỗi của người phạm tội là cố ý trực tiếp, mong muốn xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự người khác hoặc gây thiệt hại cho quyền lợi của người khác.