Sinh ngày 21/06/1972

 

Học vấn:

 

1994 Cử nhân luật

 

1998 Cử nhân tiếng Anh

 

1999 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

 

2005 Nghiệp vụ kế toán trưởng

2009 Luật sư

Kinh nghiệm làm việc:

1995 – 1996

Tư vấn pháp luật và kế toán thanh toán

Miwon Vietnam Co., Ltd (Công ty Hàn Quốc)

1996 – 1999

Quản lý nhân sự và xuất nhập khẩu, kế toán thanh toán

Viko Glowin Co., Ltd (Công ty Hàn Quốc)

1999 - 2004

Kế toán trưởng

Han Viet Co., Ltd (Công ty Hàn Quốc)

2004 - 2006

Tư vấn pháp luật cho dự án

Vision – Associates Co., Ltd (Công ty luật của Việt Nam )

2006 - 2008

Kế toán trưởng, tư vấn pháp cho dự án và quản lý văn phòng

Golden Bridge Co., Ltd (Tập đoàn tài chính của Hàn Quốc)

2008 - 2010

Luật sư, Trưởng phòng tư vấn

JS Horizon Vietnam Law Co., Ltd – Hanoi Branch

(Công ty luật của Hàn Quốc)

Đoàn luật sư Hà Nội

2010 - now

 

Luật sư:

* Đoàn luật sư Hà Nội

* Công ty luật TNHH Ánh Quang (Giám đốc/Chủ sở hữu)

* G&V Co., Ltd (Công ty tư vấn, Giám đốc/Chủ sở hữu)

Kỹ năng khác:

 

 

* Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo

* Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt